Om Oss

Om oss

Inspirerar människor att hitta ett andligt hem och växa som lärjunge.


När Gud kallade oss att etablera ett bönealtare i Helsingborg, var detta vårt syfte och mål till en början. Efter en tid blev det en naturlig fortsättning av arbetet att etablera en församling.

 

Ett andligt hem för den troende att växa upp till att bli en lärjunge i församlingen och till tjänst för Herren. Ett hem där alla ska kunna känna sig hemma oavsett nationalitet och bakgrund. I det att vi vill förhärliga Fadern genom att vara Jesu lärjungar och gå i hans fotspår. Ledda av den Helige Ande i renhet och lydnad till Ordet.


Själva har vi en bakgrund från kristen tv i Skandinavien och mission. Kallelsen till att leda och etablera en församling i Helsingborg växte sakta fram i våra hjärtan. Vad vi ser idag är ett fantastiskt vittnesbörd på vad Gud's trofasthet. När vi vågar ta steg i tro på det han visar.

Vår historia

Vision


Proklamera korsets budskap till frälsning, befrielse, helande och upprättelse i Kristus Jesus, genom den helige Andens nådegåvor, kraftgärningar och ledning.


En levande församling som är ett andligt hem för dess medlemmar med en helhetssyn på hela människan (kropp, själ och ande). Som aktivt tränar lärjungar till att leva ett segerrikt kristenliv i vardagen och till att tjäna, både lokalt och i mission internationellt. En verksamhet som bygger på Guds Ord så som ett fundament i allt vi gör.

2012

2013

2018

2019

Den tredje oktober detta år proklamerades den lokala församlingen Victory Center i Helsingborg. Detta i en kvarterslokal på Lördagsgatan på Adolfsberg.

Under hösten detta år fick vi möjlighet att hålla våra gudstjänster i Aulan bakom studenthemmet på Ö. Vallgatan i Centrala Helsingborg. Samtidigt påbörjades bildandet av samfundet International Revival Church som vi också blev en del av 2014.

Efter att en tid varit tillbaka på Lördagsgatan, så fick vi nu möjlighet att bruka lokaler i HD-Huset vissa dagar i veckan. 

Kvällsbibelskolan DTS startades upp med en kväll i veckan.

I april fick vi möjlighet att välkomna vår församling till permanenta lokaler som vi fritt kunde disponera alla dagar i veckan. Nu såg vi också en försiktig tillväxt och stabilitet i församlingen som vi saknat tidigare.

Statistik

35+

Glada Medlemmar

2

Platser

8

Tjänster