Om Oss

Om oss

Inspirerar människor att hitta ett andligt hem och växa som lärjunge.


Ett andligt hem för den troende att växa upp till att bli en lärjunge i församlingen och till tjänst för Herren. Ett hem där alla ska kunna känna sig hemma oavsett nationalitet och bakgrund. I det att vi vill förhärliga Fadern genom att vara Jesu lärjungar och gå i hans fotspår. Ledda av den Helige Ande i renhet och lydnad till Ordet.


Med en klar och tydlig vision att predika korsets kraft till frälsning och upprättelse. I en familjär och varm atmosfär med en international prägel, där både engelska och svenska är de naturliga språken. Både i samtal och i undervisning. I syftet att inkludera och inspirera till att lära sig både nya kulturer och vad skriften har att ge oss med sin vishet och insikt. Detta genom gudstjänster, hemgrupper, bibelskola och söndagsskola för barnen samt inspirationskvällar för ungdomar. Kom och bli med i att bygga Guds rike i Helsingborg, tillsammans med oss.

Vår historia

Vision


Proklamera korsets budskap till frälsning, befrielse, helande och upprättelse i Kristus Jesus, genom den helige Andens nådegåvor, kraftgärningar och ledning.


En levande församling som är ett andligt hem för dess medlemmar med en helhetssyn på hela människan (kropp, själ och ande). Som aktivt tränar lärjungar till att leva ett segerrikt kristenliv i vardagen och till att tjäna, både lokalt och i mission internationellt. En verksamhet som bygger på Guds Ord så som ett fundament i allt vi gör.

2008

2012

2022

2024

Hösten 2008 började med möten en gång i månaden i Sion kyrkan på Planteringen, samt regelbundna bönesamlingar på tisdagarna i hemmen. Baserat på medarbetare i mediamissionen i Danmark, med sin bas i Helsingör och Billesholm.


Med tiden anslöt sig flera från Nordvästra Skåne och i oktober 2012 blev det aktuellt att ta steget vidare till att officiellt bli en lokal församling i Helsingborg. 


Närmare bestämt den tredje oktober har vi varit Victory Center, International Revival Church Helsingborg, en Fullevangelisk kyrka.


Våren 2019 tog vi steget att också starta upp vår bibelskola som drivs som en Kvällsbibelskola på tisdagskvällar. Från och med 2023 samarbetar vi med studieförbundet Bilda i att genomföra bibelskolan.


Under årens lopp har vi huserat på olika adresser i Helsingborg så som Lördagsgatan, Rundgången, HD-Huset och Studentboendet Olympias Aula. För att sedan i våras dela lokal med Ramlösakyrkan.


Men hur Herren hela tiden har lett oss i arbetet med församlingen i de olika faserna. Ser framåt med stor tillförsikt och förtröstan på Guds fortsatta vägledning i den Helige Ande för församlingens verksamhet och tillväxt. Många har varit inom församlingen genom åren men vi har vuxit till en stark och trofast skara på 30 medlemmar – lärjungar - idag.

Statistik

30+

Glada Medlemmar

2

Platser

8

Tjänster