DTS

DTS Kvällsbibelskola

Disciple Training School 

Längtar du efter mer i ditt kristna liv och inte minst efter en personlig fördjupning i bibelordet, men har begränsad tid till studier?

Med DTS kvällsbibelskola vill vi erbjuda dig bibelundervisning som vidgar perspektiven, fördjupar det egna troslivet och vägleder i hur man betjänar andra människor. Detta i en miljö av god bibelförankrad undervisning där det också ges möjlighet till utbyte av tankar med andra kursdeltagare. Är detta något du längtar och söker efter? Då är DTS kvällsbibelskola något för dig.


Undervisningen ges under en veckokväll per vecka under tidsperioden september till maj. Hela programmet innehåller 12 huvudkurser som klaras av under tolv veckor, (antal kurser kan variera från år till år). Du kan starta när som helst under året då varje kurs är fristående och du har möjlighet att gå enstaka kurser efter eget val. Enklare kursmaterial delas ut vid varje kursstart och avslutas med en kort test. Följar man det online så finns samma material tillgängligt i beskrivningen under varje video och länk till test finns också där vid avslutande video i ämnet. Har man klarat alla tolv kurser så får man avslutningsvis ett diplom, svarat på alla tolv test (frågeformulär).


Huvudkurser

Var och en av de tolv kurserna klaras av på tre kvällar bestående av två gånger 40 minuters lektioner. Du kan läsa allt samlat under 12 veckor eller dela upp det i omgångar. Varje kurs avslutas med ett skriftligt prov. Med fokus på ditt lärjungaskap med vår Herre Jesus Kristus.


Kurserna

 • Grundläggande tro
 • Verkligheten i den nya skapelsen
 • Namnet Jesus
 • Lärjungaskap
 • Guds Ord om hälsa och framgång
 • Blodsförbundet
 • Växande tro
 • Att vara ledd av den Helige Ande
 • Tro och tålamod
 • Styrkan i din bekännelse i tro
 • Segrande framgångsrik bön
 • Den Helige Ande och hans gåvor och tjänster
 • Att tjäna som lärjunge i församlingen


Anmäl dig idag så kan vi hitta ett passande tillfälle för dig att starta på en av kurserna. Vi startar en ny omgång Online den 7 mars 2023.


Just nu finns ingen planerad start men du kan se vår Online Kvällsbibelskola, svara på frågorna, som det finns länk till i aktuell video och anmäl dig (så att vi vet att du följer vår onlinekurs).En kvällsbibelskola som är öppen för alla