DTS

DTS Kvällsbibelskola

Disciple Training School 

Längtar du efter mer i ditt kristna liv och inte minst efter en personlig fördjupning i bibelordet, men har begränsad tid till studier?

Med DTS kvällsbibelskola vill vi erbjuda dig bibelundervisning som vidgar perspektiven, fördjupar det egna troslivet och vägleder i hur man betjänar andra människor. Detta i en miljö av god bibelförankrad undervisning där det också ges möjlighet till utbyte av tankar med andra kursdeltagare. Är detta något du längtar och söker efter? Då är DTS kvällsbibelskola något för dig.


Undervisningen ges under en veckokväll per vecka under tidsperioden september till maj. (Se aktuella datum och tider här under). Hela programmet sträcker sig över två terminer och antalet kurser varierar från år till år. Du behöver anmäla dig separat till både höst och vårtermin. Enklare kursmaterial delas ut vid varje ämne och avslutas med en kort test. Har man klarat hela året så får man avslutningsvis ett diplom.


Inriktning

Under höstens termin går vi in i din vandring i tro och vad du har fått genom den Helige Ande, för att verka i vishet och till uppbyggelse. Att förstå den nya skapelsen i Kristus Jesus. Vår personliga lärjungaskap till Mästaren.


Vårterminen präglas mer av vårt lärjungaskap i att gå ut och dela vidare det goda vi har fått. Inte minst i att förstå gåvorna till att betjäna varandra och i att tjäna Herren.


Bland ämnena var tar upp

 • Tro
 • Verkligheten i den nya skapelsen
 • Namnet Jesus
 • Lärjungaskap
 • Dopet
 • Bön en livsstil
 • Växande tro
 • Att vara ledd av den Helige Ande
 • Tro och tålamod
 • Nådegåvorna
 • Tjänstegåvorna
 • Betjänande gåvor
 • Att gå ut
 • Mission


Anmäl dig idag så du inte missar kursstarten, som är den 29 augusti och till den 5 december, 2023. Vårterminen startar 16 januar och till den 30 april, 2024.En kvällsbibelskola som är öppen för alla

I samarbete med studieförbundet: