Home

LÅT OSS VÄXA TILLSAMMANS

KYRKA

En fullevangelisk och charismatisk församling i Nordvästra Skåne för hela familjen, ett andligt hem att hitta hem till. Vår profil som en international församling sätter sin naturliga prägel av mångfald. Där två språkiga möten blir en naturlig del av församlingens liv och puls. 

J

I nätverk med andra

 

Församlingen är en lokal kyrka med sin bas i Helsingborg. Men också en del av samfundet International Revival Church, med samarbeten med organisationer som verkar i Europa, Afrika, Asien och Amerika.

C

Växande Antal Medlemmar

 

Att hitta hem till sitt andliga hem betyder mycket. Vi behöver gemenskapen med andra troende. Vi tror att vår församling kan bli ditt andliga hem. Därför ser vi hela tiden en stadig tillväxt.

3

Passionerade ledare

 

Församlingens ledare har alla en lång erfarenhet av att leda olika församlingar. Dessa önskar att dela med dig, de guldkorn som Gud har planterat i deras liv med dig. För din fortsatta vandring i Jesu fotspår.

Veckans höjdpunkter

Gudstjänst

 

Varje söndag firar vi Gudstjänst både på plats och online. I en varm gemenskap med sång och glädje.

Bibelskolan DTS

 

En förmån för den troende att få växa i sin kunskap i Guds Ord, till vägledning i sitt liv. Men också dela gemenskap i bön med varandra.

Inspirationskvällar

 

Till förnyelse och upprättelse, bön och tillbedjan. Hålls den första fredagen i varje månad.

Evenemang

7

OKT

11-års firande

 

Lördag den 7 oktober firar vi i år församlingens årsdag. Med speciellt program och inbjudna gäster och servering. I år en lördag och med möjlighet att kunna komma även om man är upptagen på annat håll om söndagen.


Vi önskar att det ska vara en minnesvärd dag med alla våra vänner till församlingen nu när vi tar avstamp in i åren framöver. Med en tydlig vision att nå ut till nya platser. Ta med en vän och kom.

Ramlösakyrkan, Folke Bernadotters väg 6, Helsingborg

Lördag 7 oktober, kl. 13

SÖNDAG

Gudstjänst i Ramlösa

 

Kom och fira gudstjänst med oss på söndagar i en internationell miljö. Vi möts i Ramlösakyrkans lokaler men är en självständig församlingsgemenskap. Där du kan umgås och dela ditt vittnesbörd till uppbyggelse och välsignelse med andra troende. Vi har alltid tolkning till antingen svenska eller engelska. Bli välsignad av att delta på våra samlingar.


Du tar dig lätt dit med både buss och tåg, till exempel så stannar buss 2 bara 50 meter från kyrkan. Därutöver stannar flera linjer och tåg vid Ramlösa station med gå avstånd. Parkering finns för den som kommer med bil.

Folke Bernadotters väg 6, Helsingborg

Söndagar kl. 16

Kvällsbibelskola DTS


Nu startar en ny termin upp för vår kvällsbibelskola som i år hålls varje tisdagskväll kl 19-21. Vi kommer att hålla till i Ramlösakyrkan, Helsingborg. 

Höstterminen kommer att vara från den 29/8 till den 5/12 och vårterminen från den 16/1 till den 21/5. Anmälan krävs till både höst och vårtermin.


Höstens teama och röda tråd är min vandring i tron och att förstå trons gåva i vishet. Vårens teama blir lärjungaskapet i att växa i tron och ge vidare. 


Vi önskar att kvällsbibelskolan ska vara en källa för dig som troende att växa men också se gåvorna från den Helige Ande komma i funktion. Till att fungera i din vandring med Jesus i din vardag och till att tjäna Herren.

Ramlösakyrkan, Folke Bernadottes väg 6, Helsingborg

Tisdagar kl. 19-21

1

SEP

Inspiration Night


En gång i månaden möts vi för att bara tillbe och söka Guds närvaro under namnet Inspirationskväll då det är han som är vår källa till inspiration. I det vi kommer inför honom i lovsång och tillbedjan skapas en atmosfär av den Helige Andens närvaro. Med plats för tystnaden och stillheten men också glädjen i att uttrycka vår tacksamhet genom musiken till vår Herre Jesus Kristus.

Folke Bernadottes väg 6, Helsingborg

Fredag 1 september, kl. 19.00

Därutöver under hösten 2023: (6/10), 3/11 och 1/12

“ Låt oss växa tillsammans ”

Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. 


Hebreerbrevet 10:23 - 25

Pastorspar