Kursplan 2021-2022

DTS Kvällsbibelskola

Disciple Training School 

Kursplan för Kvällsbibelskolan, Victory Center Helsingborg


Läsåret 2021 – 2021

 

Ht. 2021 Startar den 17 augusti till den 14 december

 

 1. Grundläggande tro, (17-31 aug.)
 2. Verkligheten i den nya skapelsen, (7-21 sep.)
 3. Namnet Jesus, 28 sep - 12 okt.)
 4. Lärjungaskap, (19 okt.-2 nov.)
 5. Helande, (9 - 23 nov.)
 6. Blodsförbundet, (30 nov.-14 dec.)

 

 

Vt. 2022, Startar den 11 januari till den 7 juni.

 

 1. Växande tro (11-25 jan.)
 2. Att vara ledd av led Helige Ande (1-15 feb.)
 3. Tro och tålamod (1-15 mar.)
 4. Vandra i tro (22 mar. - 5 apr.)
 5. Framgångsrik bön en livsstil (12-26 apr.)
 6. Den Helige Anden och hans gåvor (3-17 maj)
 7. Att tjäna som lärjunge i församlingen (24 maj - 7 jun.)Kursplan Onlinebibelskolan, Kvällsbibelskolan Sverige:


Läsåret 2021 – 2021

 

Ht. 2021 Startar den 7 september till den 14 december

 

 1. Grundläggande tro, (7-21 sep.)
 2. Verkligheten i den nya skapelsen, (28 sep. - 12 okt.)
 3. Namnet Jesus, (19 okt. - 2 nov.)
 4. Lärjungaskap, (9 - 23 nov.)
 5. Helande, (30 nov - 14 dec.)

 

Vt. 2022, Startar den 11 januari till den 28 juni.

 

 1. Blodsförbundet, (11-25 jan.)
 2. Växande tro (1-15 feb.)
 3. Att vara ledd av led Helige Ande (1-15 mar.)
 4. Tro och tålamod (22 mar. - 5 apr.)
 5. Vandra i tro (12-26 apr.)
 6. Framgångsrik bön en livsstil (3-17 maj)
 7. Den Helige Anden och hans gåvor (24 maj - 7 jun.)
 8. Att tjäna som lärjunge i församlingen (14-28 jun.)


Datumen inom parentes är i den tidsrum kursen hålls eller blir publicerade på vår online kanal. När du har genomgått minst 12 av kurserna så är du berättigad till ett diplom så glöm inte att anmäla dig.


En kvällsbibelskola som är öppen för alla