DTS

DTS Kvällsbibelskola

Disciple Training School 

Längtar du efter mer i ditt kristna liv och inte minst efter en personlig fördjupning i bibelordet, men har begränsad tid till studier?

Med DTS kvällsbibelskola vill vi erbjuda dig bibelundervisning som vidgar perspektiven, fördjupar det egna troslivet och vägleder i hur man betjänar andra människor. Detta i en miljö av god bibelförankrad undervisning där det också ges möjlighet till utbyte av tankar med andra kursdeltagare. Är detta något du längtar och söker efter? Då är DTS kvällsbibelskola något för dig.


Undervisningen ges under en veckokväll per vecka under tidsperioden september till maj. Hela programmet innehåller 12 huvudkurser som klaras av under ett år. Du kan starta när som helst under året då varje kurs är fristående och du har möjlighet att gå enstaka kurser efter eget val. Enklare kursmaterial delas ut vid varje kursstart och avslutas med en kort test. Har man klarat alla tolv kurser så får man avslutningsvis ett diplom. 


Huvudkurser

De tolv kurserna klaras av på tre kvällar bestående av två gånger 40 minuters lektioner. Du kan läsa allt samlat under 36 veckor som ett år består av eller dela upp det i omgångar. En kurs tar ungefär sex till nio veckor då vi håller två eller tre kurser parallellt under dessa veckor. Varje kurs avslutas med ett skriftligt prov. Med ett fokus på ditt lärjungaskap med vår Herre Jesus Kristus.


Kurserna

 • Grundläggande tro
 • Verkligheten i den nya skapelsen
 • Namnet Jesus
 • Lärjungaskap
 • Guds Ord om hälsa och framgång
 • Blodsförbundet
 • Växande tro
 • Att vara ledd av den Helige Ande
 • Tro och tålamod
 • Styrkan i din bekännelse i tro
 • Segrande framgångsrik bön
 • Den Helige Ande och hans gåvor och tjänster
 • Att tjäna som lärjunge i församlingen


Anmäl dig idag så kan vi hitta ett passande tillfälle för dig att starta på en av kurserna. Vi arbetar också på att hitta lösningar för dem som vill följa på distans och som inte bor i Helsingborg som vill delta online.

En kvällsbibelskola som är öppen för alla